Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie Willy Zuid (hierna: “de Actie”), georganiseerd door Willy Zuid, gevestigd in Katwijk aan Zee (hierna: “Willy Zuid”) en VakantieDealz.nl, gevestigd in Den Haag, en is bedoeld ter promotie van de Willy Zuid campagne. De Actie is een Promotioneel Kansspel en wordt georganiseerd ter promotie van de strandhuisjes van Willy Zuid.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).

Het Actiemechanisme

 • De actieperiode loopt van 24 februari 2022 tot en met 10 maart 2022 23:59 uur (hierna: de Actieperiode).
 • Je kunt deelnemen door VakantieDealz te volgen op Instagram (@vakantiedealz) en in de comments te laten waarom je in het huisje wil verblijven.
 • VakantieDealz.nl zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten op hun website en door middel van social media.
 • De Prijs bestaat uit: 1x een midweek verblijf (op basis van logies) in een ‘Comfort Bungalow' voor 5 personen.

Deelname

 • Deelname is mogelijk gedurende de hele actieperiode.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen met een geldig Instagramaccount.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van Willy Zuid of VakantieDealz.nl, mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de prijs.
 • Deelname aan de Actie staat open voor personen die bij deelname tenminste 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland.
 • Aan de deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
 • Iedereen kan meedoen door middel VakantieDealz te volgen op Instagram (@vakantiedealz) en in de comments te laten weten waarom je in het huisje wil verblijven.
 • Er kan maar 1 keer per persoon worden deelgenomen aan de Actie.

De Prijs

 • Met de Actie wordt 1x een midweek in een ‘Comfort Bungalow' van Willy Zuid weggegeven.
 • De Prijs is in te wisselen voor een midweek verblijf in de week van 21 maart 2022, 28 maart 2022 of 4 april 2022.
 • De administratiekosten (t.w.v. €25,-), eindschoonmaak (t.w.v. €65,-), lakenpakket (t.w.v. €8,50 p.p.), bedden opmaakservice (t.w.v. €8,- p.p.) en een handdoek pakket (t.w.v. €7,50 p.p.) zijn inbegrepen bij de Prijs.
 • De toeristenbelasting 2021 – 2022 (€1,86 p.p.p.n.) en eventuele parkeerkosten (€5,- per dag) zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
 • De Prijs kan alleen worden gebruikt voor een boeking via Willy Zuid.
 • Op het moment van boeken (bij inwisseling van de Prijs) dient de vakantie beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van Willy Zuid.
 • De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • VakantieDealz.nl zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor eigen rekening van de winnaar en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.

De winnaar

 • De winnaar van de Prijs wordt door VakantieDealz.nl at random middels een digitaal mechanisme op onpartijdige wijze gekozen.
 • Er vindt 1 trekking plaats op 11 maart 2022.
 • De winnaar van de Prijs wordt na afloop van de Actie persoonlijk op de hoogte gesteld via een privé bericht op Instagram.
 • De winnaar wordt publiekelijk bekend gemaakt met zijn/haar naam en een foto op de website en kanalen van VakantieDealz.nl.
 • De winnaar dient binnen 4 dagen na ontvangst van het persoonlijke bericht van VakantieDealz.nl te reageren op het persoonlijke bericht van VakantieDealz.nl. Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijnen handelt, zal er een nieuwe winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de Prijs.
 • Over de trekking, winnaar of Prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers, zullen alleen worden gebruikt door VakantieDealz.nl, en worden verder niet verstrekt aan partners of derden.

Diversen

 • Willy Zuid of VakantieDealz.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, het ontvangst van de Prijs of de uitvoering daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Willy Zuid of VakantieDealz.nl.
 • Willy Zuid of VakantieDealz.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie.Willy Zuid of VakantieDealz.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. Willy Zuid of VakantieDealz.nl is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Willy Zuid of VakantieDealz.nl is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • Willy Zuid en VakantieDealz.nl behouden zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Willy Zuid en VakantieDealz.nl behouden zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Willy Zuid of VakantieDealz.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal bekend worden gemaakt via de actiepagina op VakantieDealz.nl.
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook of Instagram en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook / Instagram. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie wordt beheerd door VakantieDealz.nl en niet door Facebook of Instagram.

 

Vastgesteld op 22 februari 2022

 

 

altijd-de-beste-aanbiedingen-vakantiediscounter