Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie D-reizen cheque €1000,- (hierna: “de Actie”), georganiseerd door D-reizen.nl, gevestigd in Hoofddorp (hierna: “D-reizen”) en VakantieDealz.nl, gevestigd in Den Haag, en is bedoeld ter promotie van de D-reizen campagne. De Actie is een Promotioneel Kansspel en wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van vakanties van D-reizen.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).

Het Actiemechanisme

 • Deelnemers kunnen meedoen aan de Actie door in de actieperiode 19 maart 2019 tot en met 19 mei 2019 23:59 uur (hierna: de Actieperiode) hun email adres te registreren bij VakantieDealz.nl. Deelnemers schrijven zich hiermee in voor de email nieuwsbrief van VakantieDealz.nl.
 • VakantieDealz.nl zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten op hun website en door middel van email, Facebook en via andere social media.
 • Gedurende de Actieperiode wordt er gevraagd zich te registreren en daarmee kans te maken.
 • De Prijs bestaat uit: 1 D-reizen reischeque t.w.v. €1000,-.

Deelname

 • Deelname is mogelijk gedurende de hele actieperiode.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen met een geldig email adres.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van D-reizen.nl, de D-reizen reisbureaus of VakantieDealz.nl, mogen Deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs.
 • Deelname aan de Actie staat open voor personen die bij deelname tenminste 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland.
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
 • Iedereen kan meedoen door middel van het registreren van zijn/haar email adres.
 • Er kan maar 1 keer per persoon worden deelgenomen aan de Actie.

De Prijs

 • Met de Actie wordt 1 reischeque weggegeven. De reischeque is vrij te besteden op D-reizen.nl. De prijswinnaar boekt zelf een vakantie binnen 12 weken na acceptatie van de prijs. Na overleg van de betalingsbewijzen worden de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum bedrag van €1000 door VakantieDealz.nl vergoed aan de prijswinnaar door middel van een bankoverschrijving. Indien de prijswinnaar een vakantie boekt voor een hoger bedrag dan het bedrag van de prijs, dan wordt het deel van het totaalbedrag van deze boeking vergoed tot het maximum bedrag van de gewonnen prijs.
 • Het vertrek en daarmee de inwisseling van de Prijs dient te allen tijde te zijn gelegen vóór 31 december 2019.
 • De reischeque kan alleen worden gebruikt voor een boeking via D-reizen.nl.
 • Op het moment van boeken (bij inwisseling van de Prijs) dient de vakantie beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van D-reizen.
 • De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. Eventueel restbudget dat overblijft na de inwisseling wordt niet uitgekeerd.
 • VakantieDealz.nl zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor eigen rekening van de winnaar en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.

De winnaar

 • De winnaar van de Prijs wordt door VakantieDealz.nl ad random middels een digitaal mechanisme op onpartijdige wijze gekozen.
 • Er vindt 1 trekking plaats in de week na 19 mei 2019.
 • De winnaar van de Prijs wordt na afloop van de Actie persoonlijk op de hoogte gesteld via email.
 • De winnaar van de Prijs wordt na afloop van de Actie bekendgemaakt op de website, nieuwsbrief en social media kanalen van VakantieDealz.nl.
 • De winnaar dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van het persoonlijke email bericht van VakantieDealz.nl per email te reageren op het persoonlijke email bericht van VakantieDealz.nl.
  Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijnen handelt, zal er een nieuwe winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de Prijs.
 • Over de trekking, winnaar of Prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers en emailadressen, zullen alleen worden gebruikt door VakantieDealz.nl, en worden verder niet verstrekt aan partners of derden.
 • De verzamelde emailadressen worden alleen door VakantieDealz.nl gebruikt om email nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze Actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.

Diversen

 • D-reizen of VakantieDealz.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, het ontvangst van de Prijs of de uitvoering daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van D-reizen of VakantieDealz.nl.
 • D-reizen of VakantieDealz.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. D-reizen of VakantieDealz.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. D-reizen of VakantieDealz.nl is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. D-reizen of VakantieDealz.nl is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • D-reizen en VakantieDealz.nl behouden zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • D-reizen en VakantieDealz.nl behouden zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat D-reizen of VakantieDealz.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal bekend worden gemaakt via de actiepagina op VakantieDealz.nl.

 

Vastgesteld op 19 maart 2019

 

 

altijd-de-beste-aanbiedingen-vakantiediscounter