Onderstaand vind je de actievoorwaarden voor de VakantieDealz winactie ‘Hotelovernachting t.w.v. €150’ uit augustus 2016

 • De winactie wordt georganiseerd door VakantieDealz gevestigd in Den Haag (hierna “VakantieDealz”)
 • Door deel te nemen aan de winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden
 • De actie loopt tot het moment dat de Facebook pagina van VakantieDealz 10.000 likes heeft of enkele dagen hierna (hierna: “actieperiode”), tenzij deze actie eerder wordt beindigd door VakantieDealz
 • Je kunt deelnemen aan de winactie door de FB pagina van VakantieDealz te liken en je droombestemming in de comments bij de winactie post te plaatsen
 • De deelnemer is de persoon die is verbonden aan het Facebook profiel waar vanuit de comment is geplaatst
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor de deelnemer
 • Deelname aan de winactie staat open voor personen die bij deelname tenminste 18 jaar of ouder zijn
 • Je kunt maar 1 keer (met 1 comment) deelnemen aan de actie
 • De prijswinnaar wordt door middel van loting getrokken (geautomatiseerd proces) uit alle deelnemers die een comment hebben geplaatst tijdens de actieperiode
 • Bij vermoedens van fraude of onrechtmatig handelen kunnen deelnemers worden uitgesloten van verdere deelname
 • De trekking vindt plaats binnen 2 weken na het verstrijken van de actieperiode
 • De prijswinnaar wordt uiterlijk 1 week na de trekking geïnformeerd via Facebook
 • De prijswinnaar moeten binnen 1 week reageren naar VakantieDealz voordat de prijzen kunnen worden uitgekeerd. Indien een prijswinnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, vervalt zijn/haar prijs en komt deze ten goede aan VakantieDealz
 • VakantieDealz is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen berichten aan de prijswinnaar
 • De prijswinnaar kan worden bekendgemaakt via de website en social media kanalen van VakantieDealz
 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt door VakantieDealz en niet worden verstrekt aan partners of derden
 • De prijs bestaat uit 1 hotelovernachting naar keuze t.w.v. een totaal bedrag van maximaal €150
 • De prijswinnaar mag zelf een reisdatum kiezen tussen het moment van het accepteren van de prijs en 31 maart 2017
 • De prijswinnaar boekt zelf de hotelovernachting binnen 8 weken na de bekendmaking van de prijswinnaar. Na overleg van de betalingsbewijzen worden de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum bedrag van €150 door VakantieDealz vergoed aan de prijswinnaar door middel van een bankoverschrijving. Indien de prijswinnaar meerdere hotelovernachtingen heeft geboekt, dan wordt het deel van het totaalbedrag van deze boeking vergoed dat samenhangt met 1 overnachting, wederom tot een maximum bedrag van €150
 • Indien de prijswinnaar op moment van de bekendmaking van de prijswinnaar al een hotelovernachting geboekt heeft die plaatsvindt in de periode tussen het moment van bekendmaking en 31 maart 2017, dan komt een dergelijke hotelovernachting in overleg mogelijk ook in aanmerking voor de vergoeding. Voorwaarde hierbij is dat de hotelovernachting op moment van de bekendmaking van de prijswinnaar nog niet door de prijswinnaar genoten is
 • De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor de vereiste en geldige reisdocumenten, eventuele reisverzekeringen en andere zaken die samenhangen met de reis; kosten daarvan zijn voor eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de prijs
 • VakantieDealz zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 • Relaties van medewerkers van VakantieDealz zijn uitgesloten van deelname
 • VakantieDealz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook voortvloeiend uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of gebruikmaking daarvan, behoudens het geval van opzet of grove schuld van VakantieDealz
 • VakantieDealz is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie.
 • VakantieDealz behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen. De actievoorwaarden kunnen te allen tijde door VakantieDealz worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving

altijd-de-beste-aanbiedingen-vakantiediscounter